DOCUMENTS DE CENTRE

Aquesta col·lecció de documents, aprovats i creats pel nostre equip, regeixen les normatives i polítiques de l’escola. Us convidem a explorar-los per conèixer millor la nostra organització i garantir una comunicació transparent i efectiva.

PLA DIGITAL DE CENTRE

El Pla Digital de Centre millora l'aprenentatge a través de la integració de les TIC i fomenta la competència digital en la comunitat educativa.

PEM

El PEM és un document escolar que guia la millora educativa per a tots els alumnes de l'escola, promocionant l'èxit acadèmic i personal.

PROJECTE D'IGUALTAT I COEDUCACIÓ

Document escolar que fomenta la igualtat de gènere i promou una educació no sexista, garantint oportunitats equitatives per tothom.

PLA LECTOR

Promovem l'hàbit de la lectura entre l'alumnat, fomentant la comprensió lectora, el plaer i la reflexió, a través de tres eixos clau.

PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Pretenem promoure l'ús i aprenentatge adequat de les dues llengües oficials a Balears, la Llengua Catalana i l'Española, respectant la riquesa lingüística de l'illa, per garantir una educació inclusiva i una interacció social cohesionada.

PROJECTE D'APRENENTATGE COOPERATIU

Volem fomentar la col·laboració entre l'alumnat, promoure la participació activa, desenvolupar habilitats socials i potenciar l'aprenentatge entre iguals, promovent una experiència educativa enriquidora.

PROJECTE CEPS

A través d'aquest projecte, es busquen estratègies i accions per fomentar hàbits saludables. Volem crear un entorn educatiu saludable que afavoreixi el desenvolupament integral de l'alumnat i millori la seva qualitat de vida.