INFORMACIÓ IMPORTANT PER FAMÍLIES

Taula de continguts

Canvis de l'actual llei educativa

Equip educatiu

normes per al bon funcionament del centre

material escolar

comunicació i relació amb les famílies

programes del centre

serveis que ofereix el centre